Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Splinter Cell: Pandora Tomorrow Cheaty

Musíte editovať konfiguračný súbor: …\Splinter Cell Pandora Tomorrow\offline\system\SplinterCell2User.ini a priraďiť kódy ku klávesom:

 • F1=OPSAT
 • F2=Invisible
 • F3=Invincible
 • F4=ammo
 • F5=Savegame
 • F6=summon echeloningredient.estickyshocker
 • F7=summon echeloningredient.eringairfoilround
 • F8=Loadgame
 • F9=summon echeloningredient.efraggrenade
 • F10=summon echeloningredient.estickycamera
 • F11=summon echeloningredient.ediversioncamerav
 • F12=summon echeloningredient.ecamerajammer

Popis kódov:

 • invincible 1: zapne neporaziteľnosť
 • invincible 0: vypne neporaziteľnosť
 • health: doplní zdravie
 • invisible 1: neviditeľnosť
 • invisible 0: vypne neviditeľnosť
 • ammo: doplní muníciu
 • Fly: lietanie
 • ghost: prechádzanie stenami
 • walk: vypne lietanie a prechádzanie stenamiv
 • stealth: zobrazí utajenie
 • playersonly 1: zmrazí nepriateľov
 • playersonly 0: rozmrazí nepriateľov
 • killpawns: vypne nepriateľov
 • preferences: zmena nastavení
 • mission win: dokončenie aktuálnej misie
 • summon: pridá daný predmet, ich zoznam je nižšie
 • quit: ukončenie hry

Zoznam predmetov:

 • echeloningredient.ecamerajammer
 • echeloningredient.echemflare
 • echeloningredient.edisposablepick
 • echeloningredient.ediversioncamera
 • echeloningredient.ef2000
 • echeloningredient.eflare
 • echeloningredient.efn7
 • echeloningredient.efraggrenade
 • echeloningredient.elasermic
 • echeloningredient.elockpick
 • echeloningredient.emedkit
 • echeloningredient.erappellingobject
 • echeloningredient.eringairfoilround
 • echeloningredient.esmokegrenade
 • echeloningredient.estickycamera
 • echeloningredient.estickyshocker
 • echeloningredient.ethermalgoggle
 • echeloningredient.ethermalmine
 • echeloningredient.ewallmine