Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Splinter Cell Cheaty

Počas hrania stlač F2, zapne sa konzola do ktorej môžeš písať nasledujúce kódy ktoré potvrdíč klávesou Enter.

 • health: plné zdravie
 • invincible 0/1: zapne/vypne god mód
 • invisible 0/1: zapne/vypne neviditeľnosť
 • playersonly 0/1: zmrazenie všetkých nepriateľov
 • ammo: doplní muníciu
 • ghost: prechádzanie stenami
 • fly: lietanie
 • walk: vypne lietanie a prechádzanie stenami
 • stealth: zobrazí aký si tichý
 • killpawns: všetci nepriateľia zmiznú
 • summon predmet: pridá zadaný predmet, jeho zoznam je nižšie

Zoznam predmetov:

 • echeloningredient.ecamerajammer
 • echeloningredient.echemflare
 • echeloningredient.edisposablepick
 • echeloningredient.ediversioncamera
 • echeloningredient.ef2000
 • echeloningredient.eflare
 • echeloningredient.efraggrenade
 • echeloningredient.elasermic
 • echeloningredient.elockpick
 • echeloningredient.emedkit
 • echeloningredient.erappellingobject
 • echeloningredient.eringairfoilround
 • echeloningredient.esmokegrenade
 • echeloningredient.estickycamera
 • echeloningredient.estickyshocker
 • echeloningredient.ethermalgoggle
 • echeloningredient.ewallmine