Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Splinter Cell: Chaos Theory Výbava

Sticky Shocker:

Agent je nucen pracovat bez zabíjeni a zmizet beze stop.K tomu může požít pouze nesmrtící zbraň:Sticky shocker. Tato zbraň vystřeluje elektrické výboje schopné způsobit zasaženému člověku dočasný sok.Druhou její funkci je možnost vystřelovat moduly,jako např.Kouřové Granáty nebo Příchytné Kamery, atd…

Sticky Kamera:

Miniaturní příchytná kamera s mnoha funkcemi(zoom,noční vidění,tepelné vidění,vypuštění otravného plynu).

Chaff Grenade:

Tento granát při explozi vypouští elektromagnetické částice. Vyřadí tak na krátkou chvíli všechny elektronické zařízeni (bezpečnostní kamery,detektory pohybu,miny) které se nacházejí v dosahu radiusu výbuchu. Když se u částic vybije jejich náboj, vyřazené zařízeni začnou znovu pracovat.

Smoke Grenade:

Při výbuchu vytváří dusivý oblak kouře.Trvá docela dlouho než se rozptýlí ,braní v pohybu a neutralizuje nepřátelské jednotky ARGUS. Umožňuje členům týmu SHADOWNET postupovat bez rizika odhaleni.

Flash Bang:

Tento granát způsobí, že nepřítel dívající se na výbuch přestane dočasně vidět a slyšet.

Heart Beat Sensor:

Detekuje srdeční tepy hráčů,kteří se nachází v určité vzdálenosti (přibližně 15m před tebou). Jejich přítomnost se zobrazí na radaru.

Thermal Camo Suit:

Opticko kamuflážní oblek, který tě činí téměř neviditelným pro tvé nepřítele. Nefunguje při rychlé chůzi.

Spy Bullet Launcher:

Speciální střelivo které dočasně označí na radaru zasaženého nepřítele.Druhé využití je to, že tuto střelu vystřelíte na zeď, nebo jinou část místnosti.Pak tato střela hlídá změny prostředí okolo bodu zásahu.Např. vstup nepřítele do aktivní zóny.Když je nepřítel zasažen,můžeš slyšet jeho komunikaci.

Alarm Snaret:

Opticko kamuflážní oblek, který tě činí téměř neviditelným pro tvé nepřítele. Nefunguje při rychlé chůzi.

Versus: výbava žoldákova

FN2000 Auto:

Členové týmu ARGUS jsou vybaveni speciální zbrani FN2000.Tato zbraň používá vysoce průbojné střelivo. K dispozici jsou 3 mody střelby:jednotlivý výstřel,dávka a plně automatická střelba.Sekundární funkce teto zbraně umožňuje vystřelovat výbušné granáty a světlice. Je zde k dispozici také sniper mód s optikou která má 6-ti násobné přiblížení.

UZI:

Rychlopalná zbraň týmu ARGUS.Je hodně podobná FN2000 Auto co se funkci týče s tím rozdílem, že nemá sniper mód.

Shotgun:

Brokovnice týmu ARGUS je rovněž vybavena vrhačem granátů, světlic a fosforečným granátů .Je extrémně smrticí na krátkou vzdálenost. Bohužel na větší vzdálenosti je nepoužitelná.

Tazer:

Tento obranný systém vystřeluje silný elektrický výboj.Tímto výbojem zasazena osoba je na par sekund zbavena veškerého pohybu.

Flare:

Světlice vytvářejí mocné světlo,bohužel jen na velmi krátkou dobu.Jsou schopny se přichytit na různé povrchy a osvětlit plochu několika metrů..

Frag Grenade:

Granát, který způsobuje poškození osobám, které se nacházejí v dosahu výbuchu.

Gas Mask:

Vysoce účinná plynová maska schopna chránit tvé dýchací ústrojí před nejtoxičtějšími plyny,ale jen po omezenou dobu!!!

Back Pack:

Určen k přenosu malého množství tvé a spoluhráčovy výbavy.

Spy Trap:

Dvojitý systém detekce(v prvním modu označení nepřítele a jeho sledování nebo detekce blízké nepřátelské přítomnosti v druhém módu). V prvním módu vysílá laserový paprsek, který zařízení aktivuje pokud je přerušen.

Mine:

Trojitý systém spouštění těchto min(pronikavá,laserová,otravná) způsobující poškození, nebo otrávení nepřátel. Tyto miny jsou určeny jen k likvidaci AGENTU.

Camnet Browser Device:

Systém pozorovacích kamer umožňující monitorování AGENTU.