Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Splinter Cell: Chaos Theory Tipy a triky

Agent může v úzké chodbě při výskoku provést rozštěp mezi zdmi.

Miny (výbava žoldáků) mají 3 aktivační módy (pronikavá,laserová,otravná). K aktivaci výběru jednotlivých modů stiskni a drž tlačítko pro umístění miny.Objeví se tabulka výběru modu.

Agent může provést salto o stěnu, když při rozběhu proti zdi stiskem tlačítka pro výskok a) Při uchopení žoldáka agentem agent může:a) zabít žoldáka stiskem akční klávesy; b) omráčit žoldáka stiskem druhého tlačítka střelby.

Můžeš spadnout/skočit na nepřítele,čímž ho omráčíš nebo zabiješ(závisí na aktuálním stavu jeho zdraví).

Spy bullets (na žoldácích) nebo Spy traps(na agentech) jsou určené k sledování nepřítelena radaru a k nalomení jejich komunikace.Mohou být z těla odstraněny za pomocí druhého spoluhráče.

Když agent uchopí žoldáka,jsou schopni mezi sebou komunikovat.

Prach padající ze stropu ti prozradí agenta běžícího napříč stropní přepážkou.

EMF vidění umožňuje žoldákům vidět agenty skrze stropní přepážky nebo stropy,pokud mají agenti tasenou zbraň nebo zapnutý noční/tepelný mód.

Zaměřovač žoldáků ukazuje směr odkud přichází zvuk (zhora,zespoda,zleva,zprava,ze předu,ze zadu).

Když agent visí na trubce,může se zavěsit za nohy stlačením tlačítka pro skok a vytáhnou svou zbraň.

K zajištění větší neviditelnosti nezapomeň rozstřelit světla.

Střelba do pohybových senzorů způsobí jejich dočasné vyřazení.

Agent přitisknutý zády ke zdi, může tasit svou zbraň když dosáhne okraje této zdi.

Při útěku před nepřáteli může agent provádět kotouly.Kotouly jsou také užitečné k rychlémupřesunu bez způsobení příliš velkého hluku.

Zdi mohou být využity k přístupu do vysokých míst za pomocí rozběhu proti zdi a stlačení tlačítka pro skok.

Příchytné kamery mohou vypustit plyn určený k omráčení žoldáků stiskem akčního tlačítka.

Žoldáci,kteří mají zapnuté EMF vidění nemohou být oslepeni oslepujícími granáty.

Žoldák může rychle uniknout z kouře (za pomoci tzv.„úderu“ tzn.běh+akční tlačítko) a tím zabránit aby upadnul do spánku.

Tepelné vidění umožňuje agentům vidět lasery které vyzařují spy-trapy a laserové miny.

Žoldáci mají odstřelovací pušku a agenti mají dalekohled.Jakmile s nimi zoomujete můžete prolomit nepřátelskou komunikaci.

Při pomalé chůzi nemůžete být identifikováni indikátorem hluku na zaměřovači žoldácké zbraně.

Laserový paprsek vycházející ze zbraně agentů lze zapnout nebo vypnout.

Není nutné splnit daný „úkol“ najednou.Můžete zároveň pracovat na více „úkolech“.

Jestliže žoldák skáče,používá tazer a zároveň se otáčí, vytváří tak kolem sebe zónu ve které může byt agent omráčen tazerem.

Na některých mapách můžete rozstřelovat kontejnery s plynem,které mohou způsobit poškození když explodují.

Když střelíte do hasících přístrojů, začnou vypouštět suchý led.Jestliže se žoldák nachází v této zóně,bude úplně dočasně oslepen z důvodu ulpění ledu na jeho helmě.

Střelivo a lékárna jsou dostupné na všech mapách.

Agenti mohou skákat přes oplocení použitím tlačítka pro skok.

Když agent uchopí žoldáka,může ho využít k otevření dveří,které mohou otevírat pouze žoldáci.

Pokud je agent uzamčen žoldáckými lasery,objeví se na radaru a v EMF módu.

Když jste na žebříku,můžete po něm sjet dolů.

Na některých mapách mohou agenti hackovat kamery,a tím způsobí jejich vyřazení.Mohou pak postupovat bez toho,aby byli detekováni do té doby,než žoldáci tyto kamery znovu aktivují.

Pokud agent visí pod římsou,můžete stiskem akčního tlačítka uchopit žoldáka nacházejícího se přímo nad ním a shodit ho dolů.

Některé tenké stěny může žoldák prorazit použitím útočného pohybu ( běh+akční tlačítko).

K zemi sraženého agenta může žoldák přidržet u země zbraní (postaví se k hlavě ležícího agenta a stiskne akčního tlačítko)a tím s ním komunikovat.A posléze mu zlomit pažbou vaz (akční tlačítko).

Svazky laserových paprsků (např.ve dveřích) lze správným načasováním proskočit kotoulem bez spuštění alarmu.