Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Splinter Cell: Chaos Theory Pravidla

Agenti:

Tento mód hry spočívá v infiltraci určené lokace a splnění daných cílů.Cílů bývá hned několik a můžou se od sebe lišit způsobem jakým jdou splnit či zneškodnit.

V první řadě jsou to POČÍTAČE (dále jen PC),které je třeba neutralizovat(hackovat). Počet PC v dané lokaci bývá většinou větší než počet ostatních cílů.Neutralizace PC spočívá v tom, že k němu přistoupíte a po zobrazení nabídky stisknete „akční“ tlačítko.Tím je zahájen proces neutralizace PC. Po zahájení tohoto procesu se vam zobrazí čas,který vám odpočtem ukazuje kolik vteřin zbývá do celkové neutralizace tohoto PC a tim splnění jednoho cíle.Počáteční čas u PC je cca 12–15 vteřin.Po dobu tohoto procesu se nesmíte hnout od PC, v případě,že se pohnete okamžitě přerušíte proces neutralizace a vše musíte opakovat s tím rozdílem,že u PC které jste začali neutralizovat a poté přerušili, pokračujete v čase v jakém byl proces naposledy přerušen, tzn.nezačínáte už od začátku.Při pohledu z povzdálí na PC je vidět, z kolika procent je PC už neutralizováno,resp.kolik procent jestě chybí do celkové neutralizace.Po vypršení času na 0:00 vteřin se vypne monitor tohoto PC a jeden cíl je splněn.

Dalšími možnými cíli jsou DISKY (dále jen HDD).Tyto HDD musí agenti přemístit z místa A do mista B. Místem A se rozumí místo kde je třeba vyjmout HDD z počítače a místo B je kufřík,kde je nutno D dopravit a vložit. Vyzvednutí a vložení disku se opět provádí „akčním“ tlačítkem po zobrazení nabídky.Při přenášení HDD může agent zároveň plnit i jiné cíle a až poté doručit HDD. Pokud je agent nesoucí HDD zabit, zůstává HDD chvíli na místě usmrcení agenta (kde jej může vyzvednout druhý agent) a poté je vrácen do bodu A.

Třetím cílem může být umístění BOMBY (dále jen B).Toto se provádí tak,že agent přistoupí k místu položení B a stisknutím „akčního“ tlačítka.Tím je B umístěna a začne odpočet času.Je nutné,aby odpočet proběhl najednou a bez přerušení.Není potřeba aby agent stál při odpočtu vedle B,ale měl by ji ochránit před žoldáky,kteří se ji budou snažit zničit.Žoldák může zlikvidovat B střelbou nebo výbuchem granátu explodujícím v těsné blízkosti aktivované B.Pokud je B zničena, je při dalším umístění B spuštěno odpočítávání zase od začátku. Na některých mapách můžou při splnění jednotlivých cílů vzniknout jevy( např.zhasnutí světel,deaktivace laserů,zapnutí protipožárního systému,otevření bezpečnostních dveří atd.),které umožňují agentům lepší podmínky pro splnění celé mise.

Žoldáci:

Cílem žoldáků je zabránit agentům v plnění cílů.Zabránit můžou buď likvidací agentů nebo bráněním cílů do konce hry(tzn.vypršení časového limitu).

Versus: pravidlá – Death Match

Sekcia: Chaos Theory

Agenti:

V tomto módu hry jde čistě o zabíjení nepřátel(lámání vazu,škrcení,skoky na nepřítele).Možnosti standartního nastavení výbavy jsou značně omezené.Agenti mají pouze své módy vidění,flash granát a shocker.Nastavení lze samozřejmě upravit podle své volby.Vyhrává tým,který má víc zabití.

Žoldáci:

Mód ve kterém je cílem jen likvidace agentů.Stejně jako v případě agentů, je ve standartním nastavení omezena výbava.Jsou k dispozici pouze světlice.Není k dispozici tepelné a pohybové vidění. V DM módu je také žoldák méně odolný(při skocích agentů) než v ostatních módech.Vyhrává tým,který má víc zabití.

Versus: pravidlá – Disk Hunt

Sekcia: Chaos Theory

Agenti:

Zde je úkolem sbírat disky které jsou rozsety po různých částech mapy. Pokud je agent nesoucí sebrané disky zabit,tyto disky se vrátí zpět na původní místo na mapu.Mise se hrají na čas.Standartně je nastaveno 10 minut na misi.Pokud agenti nesplní danou misi do stanoveného časového limitu,hru vyhrávají žoldáci.

Žoldáci:

Zde musí žoldáci zabránit sebrání disků volně rozložených po mapě.