Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Modern Warfare 2 preview

Prvé podrobnosti o Modern Warfare 2 v obsiahlom preview.

Splinter Cell: Chaos Theory Cheaty

V textovom editore edituj súbor „[meno profilu].ini“ ktorý je v adresári: „…\documents and settings\all users\application data\ubisoft\tom clancy's splinter cell chaos theory\profiles\[meno profilu]“

Priraď niektorý z nasledujúcich kódov k funkčným klávesom, ktorými potom počas hry aktivuješ danú funkciu. Napríklad môžeš v súbore spraviť nasledujúce zmeny:

 • F1=OPSAT
 • F2=Invisible
 • F3=Invincible
 • F4=ammo
 • F5=Savegame
 • F6=summon echeloningredient.estickyshocker
 • F7=summon echeloningredient.eringairfoilround
 • F8=Loadgame
 • F9=summon echeloningredient.efraggrenade
 • F10=summon echeloningredient.estickycamera
 • F11=summon echeloningredient.ediversioncamerav
 • F12=summon echeloningredient.ecamerajammer

Kódy na priradzovanie ku klávesom:

 • fly: lietanie
 • health: zdravie
 • ammo: munícia
 • invisible: neviditeľný pre NPC
 • invincible: neporaziteľnosť
 • summon echeloningredient.eringairfoilround: pridá airfoil round
 • summon echeloningredient.eflashbang: pridá flashbang
 • summon echeloningredient.efraggrenade: pridá frag grenade
 • summon echeloningredient.esmokegrenade: pridá smoke grenade
 • summon echeloningredient.estickycamera: pridá sticky camera
 • summon echeloningredient.estickyshocker: pridá sticky shocker
 • summon echeloningredient.ewallmine: pridá wallmine